สารบัญเว็บไทย

 

 

สิ่งที่เจ้าของอาคารต้องเตรียมการก่อนตรวจสอบ 

               เจ้าของอาคารต้องจัดหาแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือจัดทำแบบแปลนการตรวจสอบอาคาร  และอุปกรณ์ประกอบอาคารไว้ให้ผู้ตรวจสอบ  เพื่อทำการตรวจสอบสภาพอาคาร

เอกสารที่ผู้ตรวจสอบจัดให้แก่เจ้าของอาคารหลังจากที่การตรวจสอบแล้วเสร็จ

      1.  เอกสารรายงานการตรวจสอบครั้งที่ 1 ( ตรวจสอบใหญ่ ) พร้อมแนบเอกสารสำเนาการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ และการลงนามรับรองรายงานของผู้ตรวจสอบ

     2.  แผนบริหารการจัดการอาคาร, แผนการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ประกอบอาคาร

  สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในขอบเขตงานและค่าบริการนี้

       1.  การจ้างการตรวจสอบเฉพาะทาง ตามที่ผู้ตรวจสอบแนะนำ

      2.  การออกแบบ, การซ่อม, ส่วนที่ต้องปรับปรุงตามความเห็นของผู้ตรวจสอบ

  เจ้าของอาคารจะต้องยื่นเอกสารอย่างไร

           เจ้าของอาคารจะต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบลงนามรับรอง  ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

  อยู่ในเขตพื้นที่อาคารของตนตั้งอยู่  ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารได้แก่

         1.  นายกเทศมนตรี  สำหรับในเขตเทศบาล

       2.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

       3.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

       4.  นายกเมืองพัทยา  สำหรับในเขตเมืองพัทยา

  ระยะเวลาพิจารณาดำเนินการของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

            เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับรายงานผลการตรวจสอบแล้ว  จะต้องพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วัน และเมื่อเห็นว่าอาคารดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัย เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยไม่ชักช้า   และต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ

                                                      ตัดเลเซอร์  |เว็บสำเร็จรูป  ตัด laser | ตรวจสอบอาคาร  | เว็บไซด์ | รับทำเว็บไซต์ |  รับตัดเลเซอร์ |
                           

 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-519 3364 080-235 6232 , 097-361 9945 , 089-891 5935 Fax 02-509 7959

Copyright (c) 2011 by ตรวจสอบอาคาร ดอทคอม

Designed by iWebThai.com