สารบัญเว็บไทย

 

 เกี่ยวกับเรา

บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด

 Quality building audit.co.,Ltd.

ผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0201/2552

ตรวจสอบอาคาร , ผู้ตรวจสอบอาคาร , รับตรวจสอบอาคาร ,บริการตรวจสอบอาคาร , ตรวจสถานประกอบการ , โรงงาน  , ป้ายโฆษณา

ที่อยู่ 162/4   ซอยคู้บอน27 แยก 11  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10220

Tel  : 02-519-3364 , 080-235 6232 , 097-361 9945, 089-891 5935  Fax :  02-509-7959

Email : qb.audit@hotmail.com      http://www.ตรวจสอบอาคาร.com


     บริษัท  ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการตรวจสอบอาคาร และให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบอาคารทุกประเภท  ตามมาตรา  32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 โดยมีทีมงานและผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารจากสำนักควบคุม และตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการ    ในฐานะผู้ตรวจสอบวิชาชีพที่มี ความรู้ ซึ่งได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุด ตามหลักวิชาชีพและตามมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมในด้านความปลอดภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐานสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทีมงานตรวจสอบอาคาร 

       1. นายธีระวัฒน์        ติวานนท์               วิศวกรอุตสาหการ และเครื่องกล 

      2. นายพฤทธิ์           ฉายานนท์              วิศวกรความปลอดภัย

      3. นายชาญชัย         เลิศวิเศษ                วิศวกรโยธา

      4. นายพิศัลย์           การะยะ                  วิศวกรไฟฟ้า

      5. นายวุฒิชัย           กาญจนา                วิศวกรไฟฟ้า

      6. นายณรงค์ชัย        จิรากร                   วิศวกรไฟฟ้า 
 

                                                      ตัดเลเซอร์  |เว็บสำเร็จรูป  ตัด laser | ตรวจสอบอาคาร  | เว็บไซด์ | รับทำเว็บไซต์ |  รับตัดเลเซอร์ |
                           

 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-519 3364 080-235 6232 , 097-361 9945 , 089-891 5935 Fax 02-509 7959

Copyright (c) 2011 by ตรวจสอบอาคาร ดอทคอม

Designed by iWebThai.com