สารบัญเว็บไทย

 

บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 

Quality building audit.co.,Ltd.

   

             บริการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคาร ที่ขึ้นทะเบียนจากสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 

         บริการตรวจสอบอาคาร และให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบอาคารทุกประเภท  ตามมาตรา  32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 โดยมีทีมงานและผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารจากสำนักควบคุม และตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการ

ตรวจสอบอาคาร , ผู้ตรวจสอบอาคาร , รับตรวจสอบอาคาร ,บริการตรวจสอบอาคาร , ตรวจสถานประกอบการ , โรงงาน  , ป้ายโฆษณา

                                                      ตัดเลเซอร์  |เว็บสำเร็จรูป  ตัด laser | ตรวจสอบอาคาร  | เว็บไซด์ | รับทำเว็บไซต์ |  รับตัดเลเซอร์ |
                           

 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-519 3364 080-235 6232 , 097-361 9945 , 089-891 5935 Fax 02-509 7959

Copyright (c) 2011 by ตรวจสอบอาคาร ดอทคอม

Designed by iWebThai.com