สารบัญเว็บไทย

 
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 • การตรวจสอบใหญ่
 • การตรวจสอบประจำปี

   การตรวจสอบใหญ่ เป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารครั้งแรก และทำการตรวจสอบใหญ่ทุกๆ  5 ปี อย่างน้อยต้องทำการตรวจในเรื่อง ดังต่อไปนี้

  1.  การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  

  2.  การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร

  3.  ระบบสุขอนามัย  และสิ่งแวดล้อม

  4.  ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

  5.  การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ   ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

  6.  การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

   การตรวจสอบประจำปี   เป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร  ตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารของอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้น  คือ

  1. แผนปฏิบัติการ การตรวจบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารรวมทั้งคู่มือปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคาร  เพื่อเป็นแนวทางการตรวจบำรุงรักษาและการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษา

         2. แผนการตรวจสอบและอุปกรณ์ประกอบอาคารประจำปี รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคาร เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี

                                                      ตัดเลเซอร์  |เว็บสำเร็จรูป  ตัด laser | ตรวจสอบอาคาร  | เว็บไซด์ | รับทำเว็บไซต์ |  รับตัดเลเซอร์ |
                           

 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-519 3364 080-235 6232 , 097-361 9945 , 089-891 5935 Fax 02-509 7959

Copyright (c) 2011 by ตรวจสอบอาคาร ดอทคอม

Designed by iWebThai.com